De natuur van het paard

Bij paardencoaching wordt gebruik gemaakt van de natuur van het paard. Een paard is van nature een kudde-, prooi- en vluchtdier. Wanneer er een nieuw “lid” in de kudde wordt toegevoegd is het eerste dat een paard doet, beoordelen of hij of zij veilig is, ongeacht of het om een ander paard of een mens gaat. Wanneer wij in contact komen met een paard voelt het paard vaak binnen enkele seconden feilloos aan of er iets is dat een bedreiging zou kunnen vormen voor de kudde. Wanneer wij als mensen ons gedrag niet laten overeenkomen met ons gevoel, voelt een paard dit heel goed aan. Het paard reageert hier heel duidelijk en direct op, en laat zien wat er moet gebeuren om de situatie veiliger te maken. Het gedrag van het paard wordt door de paardencoach vertaald naar de cliënt toe, waardoor een denkproces op gang gebracht wordt. Hierdoor kan de cliënt leren om meer met zijn of haar gevoel in verbinding te staan, en meer in het hier en nu te leven. Het wordt duidelijk welke aanpassingen gedaan zouden kunnen worden om het leven “veiliger” (makkelijker) te kunnen maken. Het coachen met behulp van paarden heeft over het algemeen een direct en snel effect en wordt vaak als zeer positief ervaren.

Hoe ziet een coaching sessie eruit?

Deze vraag is niet één, twee, drie te beantwoorden. Op dit moment zal een sessie bij mij in principe gedaan worden met één paard uit mijn eigen kudde. Het paard en de cliënt zullen zich samen in een afgebakende ruimte begeven, waarbij het paard vrij kan rondlopen. De cliënt zal in eerste instantie gevraagd worden contact te maken met het paard. Tijdens deze eerste seconden gebeurt er al vaak van alles bij het paard, deze begint namelijk onmiddellijk met het proces van inschatten wie hij of zij voor zich heeft. Daar reageert het paard dan direct instinctief op. Dit kan op een heel rustige manier, maar niet altijd. Sommige paarden zijn rustig, andere minder, net als mensen. De paarden welke gebruikt worden voor het coachen zijn uiteraard zeer betrouwbaar. Toch kan het voorkomen dat het gedrag opeens anders is dan we van het paard gewend zijn. De ervaring leert dat dit dan pure reacties zijn op de cliënt en wat er zich bij die persoon afspeelt. Als paardencoach observeer ik wat er gebeurt bij het paard, en de cliënt. Ik vertaal het gedrag van het paard, stel vragen, waardoor de cliënt vaak geconfronteerd wordt met zijn of haar eigen gedrag en gevoel. Door soms subtiele veranderingen of zelfs maar het erkennen van een bepaald gevoel of gedrag bij de cliënt, zal het paard hierop reageren. De cliënt ziet daarom  direct het gevolg van deze verandering bij zichzelf, ervaringsgericht leren dus!

Uiteraard staat veiligheid altijd voorop

Opleiding

Ik heb de basisopleiding tot paardencoach, en de vervolgopleiding paardencoach voor kinderen via Caprilli Coaching & Training, afgerond. Deze opleiding werkt zeer ervaringsgericht, waarbij er veel geoefend wordt met verschillende cliënten en paarden. Ook is het zelf gecoacht worden een onderdeel van de opleiding, waardoor meer zelfinzicht wordt ontwikkeld. Er wordt van verschillende technieken gebruik gemaakt, zoveel mogelijk aangepast aan de cliënt en de situatie. Een specifieke hulpvraag is niet nodig, de paarden laten ons duidelijk zien wat aandacht nodig heeft!