Begeleiding met inzet van paarden is geschikt voor iedereen. Doordat de paarden heel erg bewust zijn van de energie om zich heen, komen zij vaak sneller tot de kern dan in een “normale” gesprekssituatie. Heeft u een vraag over de mogelijkheden van mijn begeleiding en coaching in uw situatie, neem dan gerust vrijblijvend contact op!

Ik richt mijn begeleiding vooral op de mensen met de hieronder genoemde uitdagingen:

Ontwikkelingsstoornissen

Door mijn persoonlijke ervaring met autisme en AD(H)D ben ik ervaringsdeskundige op dit gebied. Uiteraard ben ik ook opgeleid om hierin de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden. Elke zaterdag is gereserveerd voor kinderen en jongeren die zich bij een groep aan willen sluiten. Kinderen mèt en zonder ontwikkelingsstoornissen zijn hier van harte welkom, juist om dit contact te bevorderen.

Angsten

Angst kan allerlei vormen aannemen. Vaak is onzekerheid een achterliggende reden. Onzekerheid kan voorkomen door ervaringen in het heden en verleden. Angst voor paarden kan, hoe vreemd dit ook klinkt, ook door middel van het contact met mijn paarden en mijn begeleiding hierin, verminderen of zelfs verdwijnen. Ook andere angsten kunnen door de samenwerking met mij en mijn paarden, aangepakt worden.

Re-integratie

Door mijn persoonlijke ervaring met verwijdering van de arbeidsmarkt door ziekte en psychische aandoeningen kan ik een zeer begripvolle leer-werkplek aanbieden. Ik kan, indien gewenst, dan ook samenwerken met uw eigen re-integratie coach om een plan van aanpak te bepalen.